Wat is gedekt?

Met het Garagepakket van Hoeksche Waard Assuradeuren kunt u veel bedrijfsmatige schadeverzekeringen onder één polis afsluiten:

Aanhangwagen

Met deze verzekering dekt u het cascorisico van onder andere aanhangwagens, trailers en opleggers.

Werkmaterieel

Bij al uw logistieke werkzaamheden gebruikt u diverse machines. Variërend van magazijnwagentjes tot vorkheftrucks. Met het Garagepakket kunt u al uw werkmaterieel verzekeren. Enkele kenmerken van deze verzekering:

 • Schade veroorzaakt aan eigen zaken is standaard meeverzekerd.
 • U dekt eigen gebrek (casco) voor materieel tot zes jaar oud.
 • Bij totaalverlies wikkelt u de schade af met een waardegarantie

Motorrijtuigen

Hiermee verzekert u uw motorrijtuigen doorlopend binnen uw pakket. Per motorrijtuig geldt daarbij een afzonderlijke polis. Dit is een alternatief voor (tijdelijke) dekking via Automeld. Deze mogelijkheid is vooral handig voor bedrijfswagens die vrijwel dagelijks in gebruik zijn.

Op jaarbasis is de Motorrijtuigenverzekering gunstiger dan Automeld. Dat komt mede door de gunstigere no-claimregeling bij personen- of vrachtauto’s. En door de bonus-malusregeling bij een bestelauto’s.

Goederentransport

Bij de Goederentransportverzekering kunt u kiezen voor een dekking bedrijfsuitrusting of een dekking handelsgoederen. Of voor allebei natuurlijk.

Dekking bedrijfsuitrusting
Met deze dekking verzekert u schade en verlies van spullen in uw service- en montagewagens. Het gaat daarbij om de vaste uitrusting van uw bedrijfswagens. Denk hierbij aan losse onderdelen en gereedschappen.

Dekking handelsgoederen
Heeft uw bedrijf te maken met transportrisico voor schade aan of verlies van handelsgoederen? Dan kunt u met de Goederentransportverzekering dit risico verzekeren. Deze dekking biedt standaard een verzekerd bedrag van 50.000 euro. Dit bedrag geldt per afzonderlijk transport.

Rechtsbijstand

Bij deze verzekering kunt u kiezen uit verschillende dekkingen:

 • ExcellentPlus: met deze meest uitgebreide dekking verzekert u uw motorrijtuigrisico. En incassokosten, bijvoorbeeld als u te maken krijgt met tijdrovende en daardoor dure incassoprocedures
 • Excellent: deze dekking is iets minder uitgebreid, maar ook inclusief dekking voor motorrijtuigrisico en incassokosten.
 • Rechtsbijstand Motorrijtuigen: met deze dekking verzekert u alleen het motorrijtuigrisico.

Nog een paar belangrijke punten:

 • Bij ExcellentPlus kunt u maximaal 50.000 euro verzekeren. Dit bedrag baseren wij op noodzakelijke kosten, als u externe deskundigen inschakelt, zoals een advocaat. Daarnaast hebt u met ExcellentPlus recht op rechtstreeks toegankelijke juridische dienstverlening.
 • Bij Excellent kunt u maximaal 35.000 euro verzekeren.
 • Het (mee)verzekerde motorrijtuigrisico is van toepassing op alle motorrijtuigen die bij uw handelsvoorraad horen. Rechtsbijstanddekking geldt voor motorrijtuigen of werkmaterieel verzekerd op een afzonderlijke polis. Mits u deze dekking specifiek voor die objecten hebt meeverzekerd.

Milieuschade

Is er op uw bedrijfsterrein sprake van milieuschade? Dan dekt de Milieuschadeverzekering de kosten, als u deze schade ongedaan wilt maken. Daarnaast dekt de verzekering milieuschade die, bij werkzaamheden, buiten uw bedrijfsterrein ontstaat.

Elektronica en apparatuur

Heeft uw bedrijf kostbare elektronica en computerapparatuur? Dan is deze verzekering voor u interessant. Hiermee dekt u materiële schade aan deze spullen. Daarnaast heeft deze verzekering standaard een unieke storingsdekking. Deze dekking geldt voor apparatuur waarvoor u een onderhoudscontract hebt afgesloten (met uitzondering van computers). Bij schade hoeft u niet gedetailleerd aan te tonen wat er precies kapot is gegaan. Naar keuze kunt u gevolgschade (zoals dataschade of bedrijfsschade) meeverzekeren. Schaft u gedurende het verzekeringsjaar apparatuur aan? Dan is deze tot een hoge limiet automatisch meeverzekerd.

Bedrijfsschade

Hebt u schade aan uw bedrijfsgebouwen en/of aan de spullen binnen uw bedrijf? Dan kunt u te maken krijgen met bedrijfsschade als gederfde winst of onnodig gemaakte exploitatiekosten. Met deze dekking kunt u deze financiële gevolgen opvangen. Geheel of gedeeltelijk: dit hangt mede af van het verzekerde bedrag.

Rijrisico ‘Aan- / afmelden kenteken’

Hoeksche Waard Assuradeuren biedt u de dienst ‘Aan- / afmelden kenteken’. Hiermee kunt u uw motorrijtuigen en andere objecten online aanmelden voor een risicodekking. U kunt deze dienst gebruiken voor:

 • uw eigen bedrijfsauto’s;
 • motorrijtuigen uit uw handelsvoorraad voor tijdelijk gebruik. Denk bijvoorbeeld aan een leenauto. Is uw voertuig aangemeld? Dan hebt u geen handelaarskenteken meer nodig.

Na uw aanmelding gaat de risicodekking direct in. En wordt uw voertuig automatisch door Hoeksche Waard Assuradeuren bij het RDW aangemeld.

WA-dekking standaard/Andere dekkingen naar keuze
Als u uw voertuig aanmeldt, hebt u standaard een aansprakelijkheidsdekking (WA). Daarnaast kunt u kiezen uit de volgende dekkingen:

 • casco
 • ongevallen inzittenden
 • schade inzittenden

Premie
De premie voor de WA-dekking wordt gebaseerd op de loonsom- en omzetgegevens. De premie voor de andere dekkingen wordt op basis van de werkelijke aanmeldingen maandelijks in rekening gebracht, uiteraard overeenkomstig het aantal dagen dat er per aangemeld object dekking is gevraagd

Handelsvoorraad

Hebt u verschillende objecten in uw bezit als handelsvoorraad? Dan kunt u binnen het Garagepakket kiezen voor een afzonderlijke verzekering Handelsvoorraad. Deze verzekering is vooral afgestemd op de in- en verkoop van motorrijtuigen. De verzekering kent twee dekkingen:

 • cascodekking
 • WA-dekking bij rijden met een (verzekerd) handelaarskenteken

De auto’s en motors die u verkoopt, hoeft u niet aan te melden. Wilt u gaan rijden met deze auto’s of motors? Dan moeten ze een handelaarskenteken krijgen. Dit kenteken meldt u bij ons aan via de button ‘Aan- / afmelden kenteken’.

Cascodekking
Hebt u schade aan een object dat behoort tot uw handelsvoorraad? Dan valt die schade onder de cascodekking. De omvang van de vergoeding hangt af van hoe oud het object is. Hierbij maken we onderscheid tussen auto’s/motorfietsen en werkmaterieel (zonder kenteken). Voor auto’s/motorfietsen geldt:

 • volledige cascodekking (alle onheilen van buitenaf, dus ook aanrijdingen) bij voertuigen tot negen jaar oud;
 • beperkte cascodekking (onder andere brand, diefstal, storm en hagelschade) bij voertuigen ouder dan negen jaar.

Bij werkmaterieel ligt de ouderdomsgrens voor dekking bij zeven jaar. Objecten die ouder zijn dan twintig jaar, vallen in de regel niet meer onder uw cascodekking. Tenzij u hier met ons speciale afspraken over heeft gemaakt.

Aansprakelijkheidsdekking/Rijden met handelaarskenteken
Veel bedrijven hebben één of meer handelaarskentekens. Deze hebt u nodig om te mogen rijden met een motorrijtuig uit uw handelsvoorraad. Ontstaat er met zo’n motorrijtuig schade aan anderen? Bijvoorbeeld bij een aanrijding tijdens een proefrit? Dan valt de aansprakelijkheid onder uw Handelsvoorraadverzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Standaarddekking inclusief WEGAM
Deze verzekering biedt u de gebruikelijke dekking voor bedrijfsaansprakelijkheid. Hier zit standaard ook WEGAM-dekking bij. Daarmee dekt u de werkgeversaansprakelijkheid voor werknemers, als zij een motorrijtuig besturen.

Dekking cliëntenobjecten
De dekking cliëntenobjecten’ is voor u niet verplicht. Toch is deze dekking onmisbaar voor u als bedrijf binnen uw doelgroep. Met deze dekking verzekert u alle objecten binnen uw bedrijf waarmee werkzaamheden worden verricht.

Is uw bedrijf zelf niet aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, zoals vaak bij diefstal? Dan hebt u toch recht op vergoeding. In die zin kunt u deze dekking vergelijken met een volledige cascodekking. Met bovendien een zeer gunstige schaderegeling door ons volmachtbedrijf Hoeksche Waard Assuradeuren.

Vindt er een proefrit plaats na een reparatie of onderhoudsbeurt? En ontstaat daarbij schade aan anderen, bijvoorbeeld door een aanrijding? Dan valt de aansprakelijkheid voor die schade ook onder de dekking. Zo voorkomt u dat uw klanten een beroep moeten doen op hun eigen WA-verzekering.

Brand

De Brandverzekering van Hoeksche Waard Assuradeuren biedt een zeer volledige dekking voor schade aan bedrijfsgebouwen. En de daarin aanwezige spullen. Daarnaast kunt u ervoor kiezen de volgende zaken mee te verzekeren:

    • glas
    • lichtreclame
    • geld (‘winkelgeld’)