Van verzekeraars (en makelaars) wordt volgens de Sanctiewet 1977 verwacht dat zij uitvoerig onderzoeken met wie zij zaken doen of gaan doen. Zo mag de verzekeraar bijvoorbeeld geen schadeclaim uitkeren aan een organisatie die betrokken is bij terrorisme. Dit onderzoek kost veel tijd, geld en personeel. De VNAB, de brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt, heeft daarom op 7 maart 2016 het Sanctiepl@tform gelanceerd. Met dit online platform kan de verzekeringsmarkt snel en kostenefficiënt aan de Sanctiewet- en regelgeving voldoen.

Met het VNAB Sanctiepl@tform wordt nagegaan met wie er zaken gedaan wordt of gedaan gaat worden. Daarnaast wordt gecontroleerd of een potentiële relatie mogelijk op de sanctielijst voorkomt. Door de gestandaardiseerde en geautomatiseerde werking van de online applicatie kan er efficiënt en effectief onderzoek gedaan worden naar het naleven van de Sanctiewet. Al deze onderzoeken worden opgeslagen op het platform en zijn deelbaar binnen de coassurantiemarkt.

De afspraken zijn vastgelegd in het Sanctiewetprotocol. Dit protocol beschrijft de wijze waarop gezamenlijk invulling wordt gegeven aan de Sanctiewet.

Ondersteuning van cliëntenonderzoek en risico-onderzoek

Het VNAB Sanctiepl@tform is het enige platform dat de uitvoering van het cliëntenonderzoek (Customer Due Diligence: CDD) en risico-onderzoek (Transaction Due Diligence: TDD) van de EU en US verordeningen volledig ondersteunt. Het platform is web-based en bruikbaar voor zowel coassurantie, volmacht als provinciale posten en toegankelijk voor zowel leden als niet leden van de VNAB.

In samenwerking met Fenêtre online solutions uit Den Haag ontwikkelde de VNAB het platform dat gebruiksvriendelijk, snel en veilig is en over een moderne uitstraling beschikt. Het platform is daarnaast via webservices te koppelen aan de eigen backoffice.

Wereldwijde UBO informatie

Het platform ondersteunt het geautomatiseerd uitvragen en controleert de organisaties en de uiteindelijk belanghebbende persoon achter de organisatie (de Ultimate Beneficial Owner: UBO) tegen de sanctielijsten. Randvoorwaarde voor het gebruik is een contract tussen de eigen organisatie en D&B.

De VNAB heeft een raamovereenkomst afgesloten met Dun & Bradstreet (D&B). De raamovereenkomst met D&B biedt de leden naast het uitvragen van UBO’s de mogelijkheid tot het verrijken van de eigen relatiedatabase en het uitvoeren van een kredietwaardigheidstoets op bestaande en nieuwe relaties. De raamovereenkomst is opgezet als een zogenaamd cafetariamodel. Voordeel hiervan is dat leden profiteren van een aanzienlijk VNAB breed inkoopvoordeel maar ook de mogelijkheid hebben voor het afsluiten van een maatwerkcontract met D&B.

Monitoring

Sinds juni 2018 worden enkel alle automatisch afgeronde IDE (Identificatie) taken/ CDD onderzoeken (Customer Due Diligence: CDD’s) in monitoring geplaatst. Deze onderzoeken krijgen hierdoor geen vervaldatum maar verlopen pas wanneer er een wijziging plaatsvindt in de database van Graydon en/of D&B. Een onderzoek waarbij handmatig een UBO toegevoegd is, wordt niet in monitoring geplaatst en krijgt net als nu een standaard einddatum. Monitoring is beschikbaar voor de volgende landen: België, China, Duitsland, Frankrijk, Frans-Guyana, Guadeloupe, Ierland, Italië, Luxemburg, Martinique, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Réunion, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland.