Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus.

  Klacht

  Uw gegevens

  Bevestigen en verzenden

  Door dit formulier te verzenden geeft u ons, Hoeksche Waard Assuradeuren, toestemming voor het gebruik van de door u ingevulde gegevens voor het doel waarvoor deze in dit formulier worden gevraagd. U heeft uiteraard het recht uw toestemming weer in te trekken.

  Bekijk PDF

  Als bemiddelaar behartigen wij de belangen van onze klanten en als gevolmachtigd agent behartigen wij de belangen van de verzekeraar. Hoewel wij onze bemiddeling- en volmachtactiviteiten in verschillende juridische entiteiten uitoefenen, is er geen volledige functiescheiding. Het kan dus voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als bemiddelaar en onze functie als gevolmachtigd agent.De bemiddelaar bewaakt in voorkomende (conflicterende) gevallen uw belangen, terwijl Hoeksche Waard Assuradeuren de belangen van de verzekeraar bewaakt. Als zij er samen niet uitkomen wordt overleg gepleegd met de verzekeraar.

  Bekijk website