Hoeksche Waard Assuradeuren Beursvoorwaarden

Op deze pagina treft u de meest recente VNAB modelvoorwaarden en -clausules gesorteerd per branche aan. De VNAB polisvoorwaarden en clausules zijn niet bindend. Zij dienen slechts als model waarvan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Het staat VNAB-marktpartijen vrij om andere polisvoorwaarden aan hun klanten aan te bieden.

Daar de vrijheid van gebruik bij de marktpartijen ligt, kan de VNAB geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepassing en de inhoud van de modelvoorwaarden en -clausules.
Indien u op zoek bent naar eerder gepubliceerde (oudere) voorwaarden dan verzoeken wij u contact op te nemen met de VNAB.

 

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Voorwaarden:

Brand

Voorwaarden:
Clausules:

Engineering

Voorwaarden:
Clausules:

Overig

Clausules:

Sancties en Terrorisme

Clausules:

Transport

Voorwaarden:
Clausules:

Varia

Voorwaarden:
Clausules: