Hoeksche Waard Assuradeuren voert een beheerst beloningsbeleid dat in lijn is met de geldende wet- en regelgeving. Het beloningsbeleid omvat elke vorm van beloning en heeft betrekking op alle medewerkers binnen de organisatie.

Het beloningsbeleid van Hoeksche Waard Assuradeuren is erop gericht om de integriteit en soliditeit van de onderneming te bevorderen, met een focus op de lange termijn belangen van de onderneming. Daarbij is het beloningsbeleid zo opgesteld, dat er geen prikkels van uitgaan die afbreuk doen aan de belangen van de klanten, aangesloten bemiddelaars en andere stakeholders van Hoeksche Waard Assuradeuren.

Hoeksche Waard Assuradeuren wil aan alle belanghebbenden duidelijkheid geven en transparant zijn over het beloningsbeleid. Nadere informatie over ons beloningsbeleid kunt u opvragen via e-mail bij volmachtbeheer@hoekschewaardassuradeuren.nl