Ondanks dat wij u en uw verzekerde altijd de beste service proberen te verlenen kan het zijn dat er een klacht ontstaat. Indien uw verzekerde een klacht wil indienen, verzoeken wij hen de volgende stappen te doorlopen:

1. Verzekerde dient eerst de klacht in bij u.

2. Als verzekerde niet tevreden is met de reactie op de klacht, kan hij zich wenden tot ons.

3a. Als verzekerde na deze reactie nog niet tevreden is, kan hij zich in het uiterste geval rechtstreeks wenden tot verzekeraars.

3b. Indien verzekerd via Lloyds, dan kan de klacht in het uiterste geval worden ingediend bij de wettelijk vertegenwoordiger van Lloyd’s:

Lloyd’s Insurance Company S.A.
Postbus 30196
3001 DD Rotterdam
010- 2052110
iwan.ropcke@lloyds.com

3c. Of tot het Klachten instituut financiële dienstverlening (www.kifid.nl) onder vermelding van ons aansluitnummer:

300.015192
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070-3338999